attractionmuseumsiteterril
Mijn Erfgoed
in de / in the
Euregio Meuse/Maas-Rhein

Een initiatief van de / An initiative of the Provincie Limburg (BE), in samenwerking met / in cooperation with M2015 Jaar van de Mijnen, Blegny-Mine, Zweckverband Region Aachen en / and Kelmis, gerealiseerd door de / realised by the Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.

De kaart wordt gezien als hefboom voor duurzame samenwerking rond euregionaal mijnerfgoed (in transitie-gebieden) / The map is seen as a leverage for sustainable cooperation on euregional mining heritage (in transition areas).

Map
 • Toegankelijke terrils
  Terrils accessibles
  Zugängliche Halden
  Accessible slag heaps
 • Site
 • Museum
  Terrils accessibles
 • Bezienswaardigheid
  Curiosité
  Sehenswürdigkeit
  Attraction